Industry News       English French Dutch Spanish German Russian Italian Portuguese Portuguese Danish Greek Romanian Ukrainean Chinese Polish Korean
Logo Slogan_Dutch

STANDARD CONDITIONS OF CASTLE MALTING
VOORWAARDEN

1. Algemeen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen. De klant zal bij iedere geplaatste bestelling volledig onderhevig zijn aan onze standaard voorwaarden. De voorwaarden van de klant zullen niet worden toegepast tenzij dit uitdrukkelijk is goedgekeurd en schriftelijk bevestigd door Castle Malting®. Castle Malting® behoud het recht om extra garanties van de klant te vragen indien de financiële status of kredietwaardigheid van deze klant wijzigt. Indien dit niet word nagekomen behoud Castle Malting® het recht om ieder order geplaatst door deze klant af te zeggen. INCOTERMS ( versie 2000) worden toegepast op internationale verkopen voor zover dit van toepassing is.


2. Claims
Claims die worden gemaakt door de klant zullen geen invloed hebben op de klant zijn verplichting om een factuur binnen de gevraagde datum te voldoen. Indien de goederen geleverd door Castle Malting® ongeschikt of onbruikbaar zijn is Castle Malting® verbonden tot het vervangen van de goederen.


3. Prijzen en levertermijn
Prijzen en levertermijn worden bevestigd in de overeenkomst tussen de klant en Castle Malting®.


Onze facturen zijn te betalen voor de uiterste factuurdatum die voorzien is op de overeenkomst die is afgesloten tussen de klant en Castle Malting®. Iedere onbetaalde factuur die over datum is, word zonder nodige verwittiging, verhoogd met een verwijlinterest van 1.5 % verhoogd per maand en veroorzaakt automatisch een verhoging van het factuurbedrag van 15% met een minimum van € 125 , conform de vastgestelde en normale schadeloosstelling. Daarenboven behoud Castle Malting® het recht om ieder nog niet uitgevoerde bestelling te annuleren of om en vooruitbetaling te vragen. De klant is verantwoordelijke voor alle kosten die voortvloeien uit een discussie over een te betalen bedrag voor een bevoegde rechtbank.
Betalingswijze
U kunt betalen via bankoverschrijving, Mastercard, VISA, VISA Electron, Maestro, American Express (AMEX) en PayPal. Zorg ervoor dat als u een creditcard gebruikt, u de naam van de kaarthouder opgeeft zoals deze op de kaart staat. De betaling vindt plaats in euro's en, indien van toepassing, wordt uw kaart belast volgens de wisselkoers op dat moment. Er kunnen enkele uitzonderingen zijn waarbij bepaalde betaalmethoden niet beschikbaar zijn. Ze zullen dan niet beschikbaar zijn om te selecteren.


5. Eigendom van de goederen
Eigendomsrecht zal niet overgaan naar de klant tot de volledige betaling van de goederen is voldaan volgens de overeenkomst. Wanneer een terugvordering van de goederen word gedaan, behoud Castle Malting® het recht om een schadeloosstelling te eisen om waarde verlies of schade te compenseren.


6. Beëindiging
Wanneer de klant niet tegemoetkomt aan zijn verplichtingen en de herinneringen van Castle Malting® die naar de klant word gestuurd. Heeft Castle malting® het recht om 10 dagen na ingebrekestelling, het contract met onmiddellijke ingang de beëindigen.


7. Overmacht
Iedere gebeurtenis die buiten de wil van Castle Malting® gebeurt, en meer specifiek op gebied van enige industriële actie, werkongevallen of problemen op gebied van het transport van de grondstoffen, brand, overstroming mechanische storing of bevriezen van de machines kan worden aanzien als overmacht. Wanneer dit een tijdelijke hinder veroorzaakt, zal het contract worden opgeschort gedurende de duurtijd van de storing.


8. Disputen
Het feit dat de klant onze algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, heeft geen invloed op hun toepassing. In geval van een dispuut tussen beide partijen is de bevoegdheid hiervoor toegekende aan de rechtbank van Verviers, België. Dit zowel voor nationale als internationale verkopen. Ieder dispuut tussen de klant en Castle Malting® word behandeld volgens de Belgische rechtspraak.


9. Vergoeding voor verlies
Iedere vertraging van betaling zal resulteren in een compensatie van EUR 40, bovenop eventuele compensaties voor verlies geleden door te late betaling (artikel L.441-6, al 12 van de handelswet).

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat u hiermee tevreden bent.     Ok     Nee      Privacy Policy   

(libra 0.8281 sec.)