CHÂTEAU EMMER MALT®
Kolor brzeczki w EBC 2.5-5; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 1.5-2.4