CHÂTEAU AROME EKOLOGICZNY (NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 100; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 38.2