CHÂTEAU CAFE LIGHT EKOLOGICZNY (NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 250; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 94.8