CHÂTEAU CARA AMBRA
Kolor brzeczki w EBC 60-80; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 23.1 -30.5