CHÂTEAU CAFÉ EKOLOGICZNY
Kolor brzeczki w EBC 500; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 189.1