CHÂTEAU CARA CLAIR EKOLOGICZNY (CARA BLONDE NATURE)
Kolor brzeczki w EBC Max. 9; Kolor brzeczki w skali Lovibonda Max. 3.94