ШАТО ДІСТИЛЛІН ОРГАНІЧНИЙ
Колір згідно EBC 2.5-4.0; Колір згідно Lovibond 1.4-1.8