CHÂTEAU CARA WHEAT RUBY EKOLOGICZNY* (CARA WHEAT BLOND NATURE*)
Kolor brzeczki w EBC 40-60; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 15.5-23.1