CHÂTEAU WHEAT CHOCOLAT
Kolor brzeczki w EBC 800 -1100; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 300.6-413.