CHÂTEAU ROASTED BARLEY NATURE®
Kolor brzeczki w EBC 1000-1400; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 375.6-525.