CHÂTEAU WHEAT BLACK
Kolor brzeczki w EBC 1100-1400; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 413.1-525.