CHÂTEAU WHEAT CRYSTAL
Kolor brzeczki w EBC 150; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 76.2