ШАТО КАРА ВІТ БЛОНД ОРГАНІЧНИЙ*
Колір згідно EBC 15.0; Колір згідно Lovibond 6.2