CHÂTEAU WHEAT MUNICH 25
Kolor brzeczki w EBC 25; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 9.9