CHÂTEAU WHEAT BLANC EKOLOGICZNY (WHEAT BLANC NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 3.5-5.0; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 1.8-2.3