СОЛОД ШАТО СПЕЛТ ОРГАНІЧНИЙ
Колір згідно EBC 3-7; Колір згідно Lovibond 1.7-3.2