MALT CHÂTEAU SPELT EKOLOGICZNY (SPELT MALT NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 3-7; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 1.7-3.2