CHÂTEAU SMOKED EKOLOGICZNY (SMOKED NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 4-12; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 2.1-5.1