MALT CHÂTEAU OAT EKOLOGICZNY (OAT NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 2.9-8.0; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 1.6-3.6