MALT CHÂTEAU BUCKWHEAT EKOLOGICZNY (BUCKWHEAT NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 4-15; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 2.1-6.2