MALT CHÂTEAU RYE
Kolor brzeczki w EBC 3 – 8; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 1.7 – 3.