CHÂTEAU ABBEY EKOLOGICZNY® (ABBEY NATURE®)
Kolor brzeczki w EBC 45; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 17.4