CHÂTEAU SMOKED
Kolor brzeczki w EBC 4 – 12; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 2.1 – 5.