CHÂTEAU BLACK OF BLACK
Kolor brzeczki w EBC 800; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 300.56