CHÂTEAU WHISKY®
Kolor brzeczki w EBC 2.5-4.5; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 1.4-2.2