CHÂTEAU WHISKY LIGHT EKOLOGICZNY (WHISKY LIGHT NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 2.5-3.7; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 1.4-1.8