CHÂTEAU CHOCOLAT EKOLOGICZNY (CHOCOLAT NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 900-1100; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 338.1-413.