CHÂTEAU CRYSTAL EKOLOGICZNY (CRYSTAL NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 150; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 56.8