CHÂTEAU MUNICH LIGHT EKOLOGICZNY (MUNICH LIGHT NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 15; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 6.2