CHÂTEAU PALE ALE EKOLOGICZNY (PALE ALE NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 7-10; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 3.2-4.3