CHÂTEAU PEATED EKOLOGICZNY* (PEATED NATURE*)
Kolor brzeczki w EBC 3.5-5.0; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 1.9-2.4