CHÂTEAU BLACK EKOLOGICZNY (BLACK NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 1300; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 488.1