CHÂTEAU BLACK EKOLOGICZNY (BLACK NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 1150-1400; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 431.8-525.