CHÂTEAU CARA GOLD EKOLOGICZNY® (CARA GOLD NATURE®)
Kolor brzeczki w EBC 120; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 45.7