CHÂTEAU CARA RUBY EKOLOGICZNY® (CARA RUBY NATURE®)
Kolor brzeczki w EBC 50; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 19.3