CHÂTEAU CARA BLOND EKOLOGICZNY (CARA BLONDE NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 20; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 8.0