CHÂTEAU MUNICH EKOLOGICZNY (MUNICH NATURE)
Kolor brzeczki w EBC 25; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 9.9