CHÂTEAU CAFE LIGHT®
Kolor brzeczki w EBC 250; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 94.8