CHÂTEAU MELANO LIGHT
Kolor brzeczki w EBC 40; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 15.5