CHÂTEAU MELANO
Kolor brzeczki w EBC 80; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 30.6