CHÂTEAU DIASTATIC
Kolor brzeczki w EBC 3.5-4.5; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 1.8-2.2