CHÂTEAU DIASTATIC®
Kolor brzeczki w EBC 2.5-4; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 1.5-2.1