CHÂTEAU CAFÉ®
Kolor brzeczki w EBC 420-520; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 158-195.6