CHÂTEAU PEATED
Kolor brzeczki w EBC max. 4.0; Kolor brzeczki w skali Lovibonda max. 2.1