ШАТО ПІЛЬСЕН ОРГАНІЧНИЙ®
Колір згідно EBC 3.0-3.5; Колір згідно Lovibond 1.7-1.9