CHÂTEAU CHOCOLAT
Kolor brzeczki w EBC 1000; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 375.6