CHÂTEAU SPECIAL Belgium®
Kolor brzeczki w EBC 300; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 113.7