CHÂTEAU CRYSTAL®
Kolor brzeczki w EBC 150; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 57.1