CHÂTEAU CARA GOLD®
Kolor brzeczki w EBC 120; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 45.7