CHÂTEAU CARA RUBY®
Kolor brzeczki w EBC 50; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 19.3