CHÂTEAU CARA BLOND®
Kolor brzeczki w EBC 20; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 8.0